Monday, 26/9/2022 UTC+2
Sympatyczny Portal online!

Gry szkoleniowe

Gry szkoleniowe dostępne w Sklep Trenera
Gry szkoleniowe udostępnione w Sklep Trenera urozmaicają dużo kursów oraz sprzyjają budowaniu świetnej atmosfery w konkretnym zespole. Pośród gier szkoleniowych można wyszukać: SI Games, Karty Sytuacji, książki z grami i ćwiczeniami oraz gry szkoleniowe online. Interesujące pod względem fabuły Gry szkoleniowe na budowanie zespołu mają na celu ukazać pracownikom, w jaki sposób mogą rozwinąć się w zespole, rozwijać umiejętności oraz budować zgrany zespół. Eksperci ze Sklepu Trenera szczegółowo opisali wszystkie propozycje, ukazując fabułę gry, jej cel, możliwe rozwiązania, jak i liczbę osób. W wypadku dodatkowych pytań można się z nimi także skontaktować. Eksperci pomogą we wdrożeniu gry w danej organizacji, o ile pojawi się taka konieczność. W obszarze wdrożeń oferowane jest: zrealizowanie badania odnośnie potrzeb organizacji, przystosowanie gry do specyfiki wybranej organizacji, przeprowadzenie szkolenia z instruktażem. Dotyczy to rozszerzonych gier SI: Human Jungle, Wild West Jungle oraz Kowboje Walczą ze Stresem. Mogą z tego korzystać trenerzy, którzy docenią to, że wszystko zamieszczone jest w jednym miejscu. Ćwiczenia oraz gry szkoleniowe ułożone są w bazie, w działach. Na każdej ze stron znajduje się publikacja z wybranego zakresu tematyki, co ułatwi sprawdzenie asortymentu. Przełoży się to w przyszłości na efektywność danego szkolenia. Z tego względu sklep ma wiele dobrych rekomendacji i sporo stałych klientów.

About

Teksty: